Stahlsaitendraht RÖSLAU

Stahlsaitendraht RÖSLAU

386-11

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 11 (Ø 0,675 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-11,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 11,5 (Ø 0,700 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-12

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 12 (Ø 0,725 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-12,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 12,5 (Ø 0,750 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-13

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 13 (Ø 0,775 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-13,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 13,5 (Ø 0,800 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-14

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 14 (Ø 0,825 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-14,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 14,5 (Ø 0,850 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams

19,44 €

386-15

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 15 (Ø 0,875 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-15,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 15,5 (Ø 0,900 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-16

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 16 (Ø 0,925 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-16,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 16,5 (Ø 0,950 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-17

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 17 (Ø 0,975 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-17,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 17,5 (Ø 1,000 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-18

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 18 (Ø 1,025 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-18,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 18,5 (Ø 1,050 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-19

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 19 (Ø 1,075 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-19,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 19,5 (Ø 1,100 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-20

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 20 (Ø 1,125 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-20,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 20,5 (Ø 1,150 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-21

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 21 (Ø 1,175 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-21,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 21,5 (Ø 1,200 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-22

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 22 (Ø 1,225 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-22,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 22,5 (Ø 1,250 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-23

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 23 (Ø 1,300 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-23,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 23,5 (Ø 1,350 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-24

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 24 (Ø 1,400 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-24,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 24,5 (Ø 1,450 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-25

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 25 (Ø 1,500 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
DERZEIT NICHT VERFÜGBAR
19,44 €

386-25,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 25,5 (Ø 1,550 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-26

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 26 (Ø 1,600 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

386-27

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 27 (Ø 1,700 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
19,44 €

387-11,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 11,5 (Ø 0,700 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-12

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 12 (Ø 0,725 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-12,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 12,5 (Ø 0,750 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-13

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 13 (Ø 0,775 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-13,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 13,5 (Ø 0,800 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-14

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 14 (Ø 0,825 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-14,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 14,5 (Ø 0,850 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-15

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 15 (Ø 0,875 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-15,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 15,5 (Ø 0,900 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-16

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 16 (Ø 0,925 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-16,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 16,5 (Ø 0,950 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-17

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 17 (Ø 0,975 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-17,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 17,5 (Ø 1,000 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-18

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 18 (Ø 1,025 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-18,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 18,5 (Ø 1,050 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-19

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 19 (Ø 1,075 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-19,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 19,5 (Ø 1,100 mm)Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-20

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 20 (Ø 1,125 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-20,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 20,5 (Ø 1,150 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-21

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 21 (Ø 1,175 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-21,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 21,5 (Ø 1,200 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-22

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 22 (Ø 1,225 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
DERZEIT NICHT VERFÜGBAR
63,57 €

387-22,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 22,5 (Ø 1,250 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-23

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 23 (Ø 1,300 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
DERZEIT NICHT VERFÜGBAR
63,57 €

387-23,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 23,5 (Ø 1,350 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
DERZEIT NICHT VERFÜGBAR
63,57 €

387-24

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 24 (Ø 1,400 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

387-24,5

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 24,5 (Ø 1,450 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
DERZEIT NICHT VERFÜGBAR
63,57 €

387-25

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 25 (Ø 1,500 mm)
Mengeneinheit: 2 kg
Maßeinheit: Kilos
63,57 €

388-11,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 11,5 (Ø 0,700 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-12

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 12 (Ø 0,725 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-12,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 12,5 (Ø 0,750 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-13

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 13 (Ø 0,775 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-13,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 13,5 (Ø 0,800 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-14

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 14 (Ø 0,825 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-14,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 14,5 (Ø 0,850 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-15

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 15 (Ø 0,875 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-15,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 15,5 (Ø 0,900 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-16

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 16 (Ø 0,925 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-16,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 16,5 (Ø 0,950 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-17

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 17 (Ø 0,975 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-17,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 17,5 (Ø 1,000 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-18

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 18 (Ø 1,025 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-18,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 18,5 (Ø 1,050 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-19

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 19 (Ø 1,075 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-19,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 19,5 (Ø 1,100 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-20

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 20 (Ø 1,125 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-20,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 20,5 (Ø 1,150 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-21

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 21 (Ø 1,175 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-21,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 21,5 (Ø 1,200 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-22

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 22 (Ø 1,225 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-22,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 22,5 (Ø 1,250 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-23

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 23 (Ø 1,300 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-23,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 23,5 (Ø 1,350 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-24

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 24 (Ø 1,400 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-24,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 24,5 (Ø 1,450 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-25

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 25 (Ø 1,500 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-25,5

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 25,5 (Ø 1,550 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

388-26

STAHLSAITENDRAHT sechskant RÖSLAU, blau, Ring

Nr. 26 (Ø 1,600 mm)
Mengeneinheit: 500 g
Maßeinheit: grams
24,96 €

390-0,15 Rot

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU Etikette ROT harter Kern, Spule (Ø 0,15 mm)

Mengeneinheit: 125 g
22,75 €

390-0,20 Rot

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU Etikette ROT harter Kern, Spule (Ø 0,20 mm)

Mengeneinheit: 125 g

15,08 €

390-0,23 Rot

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU Etikette ROT harter Kern, Spule (Ø 0,23 mm)

Mengeneinheit: 125 g
16,77 €

390-0,25 Rot

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU Etikette ROT harter Kern, Spule (Ø 0,25 mm)

Mengeneinheit: 125 g
DERZEIT NICHT VERFÜGBAR
16,77 €

390-0,28 Rot

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU Etikette ROT harter Kern, Spule (Ø 0,28 mm)

Mengeneinheit: 125 g

10,79 €

390-0,30 Rot

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU Etikette ROT harter Kern, Spule (Ø 0,30 mm)

Mengeneinheit: 125 g

10,79 €

390-0,32 Rot

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU Etikette ROT harter Kern, Spule (Ø 0,32 mm)

Mengeneinheit: 125 g

12,61 €

390-0,33 Rot

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU Etikette ROT harter Kern, Spule (Ø 0,33 mm)

Mengeneinheit: 125 g

12,61 €

390-0,35 Rot

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU Etikette ROT harter Kern, Spule (Ø 0,35 mm)

Mengeneinheit: 125 g

10,79 €

390-0,38 Rot

STAHLSAITENDRAHT rund RÖSLAU Etikette ROT harter Kern, Spule (Ø 0,38 mm)

Mengeneinheit: 125 g
10,40 €
Product added to wishlist
Product added to compare.